Bjerke vel
Kokk 
 

Hei alle sammen
På vegne av Bjerke Vel ønsker vi velkommen til vår hjemmeside.

Dette er ment å være et felles møtested for bygdas innbyggere, deres venner
og alle andre som ønsker å si sin mening, fortelle en god historie,
lokalhistorie kanskje, vise noen bilder eller rett og slett leie lokaler til en
festlig anledning.

Velhuset drives helt og holdent av mennesker som har satt av litt av
sin egen fritid til å holde huset i gang for vår alles del, så det bør være en
selvfølgefor oss alle å bidra ved å bruke huset når det er en anledning som
skal markeres. Vi har både små og store rom for utleie. Kjøkken i både 1.
etasje og underetasjen. Leieprisen inkluderer alltid vask, så dere trenger ikke
tenke på det når selskapet er over.

Gunhildrud Catering og Selskapsmat sørger for de herligste retter
som lages på hovedkjøkkenet i 1. etasje til både store og små anledninger. De tar
seg av borddekkingen også om ønskelig

Andra uteslutna patientpopulationer inkluderade de på vissa samtidiga behandlingar (i.Jämförelse av upplösningsprofilerna av formuleringen med och utan den klara övermålnings indikerar liknande upplösningsprofiler i en mängd olika upplösningsmedier. buy viagra online.

Över 70 in vitro och in vivo farmakodynamiska studier har genomförts för att demonstrera selektivitet och potens av sildenafil och dess huvudsakliga cirkulerande metaboliten hos djur.Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. buy viagra online.

Dessa celler koppla syncitially och peniserektionsresultat. viagra för män Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1.De lokala stimuli verkar genom sakrala sladden reflex väg. viagra receptfritt.

Ln-nitroarginin orsakade en dosrelaterad reduktion i tryck i denna modell, vilket visar att sildenafil förhöjer NO medierad ökning i corpus cavernosum tryck.Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. cheap viagra.

VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering.Allmän medicinsk och psykosocial omprövning bör ske med jämna mellanrum, beroende på patientens hälsa, fysiska och psykosociala behov. cialis online.

. Ønsker dere å gjøre alt selv, er dette
selvsagt fullt mulig. Lokalene er jo her. Dette er innbyggernes eget!

Av andre faste brukere av huset har vi: Bjerke Jeger og Fiskerforening –
Nannestad Sanitetsforeningen - Nannestad sportsskytterlag -
Nannestad pensjonistforening - Jesus Is Lord Church
Alle disse tar gjerne imot besøk eller flere medlemmer.

Så da har vi fått presentert oss litt forsiktig, men jeg regner med at dette ikke er nok til
å vekke alle. Vi legger oss derfor ut på facebook også, slik at vi
kan følge hverandre hvor vi enn er.

Hjemmesiden vil bli jevnlig oppdatert med ting som skjer av store og små ting.
Så igjen, kom med innspill! Skryt, ros, kjeft, meninger, ideer, vitser, fortellinger,
bilder, ja hva som helst du har lyst til å dele med andre i bygda.
Har du bodd her hele livet eller flyttet du hit i går? Alle har uansett like stor del i
Bjerke Velhus!

Takk for oppmerksomheten
På vegne av styret
Formann

Bjerke Velhus Maura Ringduevegen 1, 2032 Maura  Postboks 28, 2036 Maura Nannestad Kommune  Telefon47 70 11 91