Bjerke vel

Våre aktiviteter

 

  Årsmøte i Bjerke Vel

Mandag 23

. mars kl.19.00

Storsalen
Forslag til årsmøtet må være oss i hende
senest 1 uke før.

Enkel servering.

 

Velkommen
Styret

 

 

 

Bjerke Velhus Maura Ringduevegen 1, 2032 Maura  Postboks 28, 2036 Maura Nannestad Kommune  Telefon47 70 11 91