Bjerke vel
 
 
 
Årsmøte i Bjerke Vel er utsatt inntil videre.
Det vil kunngjøres på denne siden og på facebook når ny dato blir satt.

 

Bjerke Velhus Maura Ringduevegen 1, 2032 Maura  Postboks 28, 2036 Maura Nannestad Kommune  Telefon47 70 11 91