Bjerke vel

Hei alle sammen
På vegne av Bjerke Vel ønsker vi velkommen til vår hjemmeside.

Dette er ment å være et felles møtested for bygdas innbyggere, deres venner
og alle andre som ønsker å si sin mening, fortelle en god historie,
lokalhistorie kanskje, vise noen bilder eller rett og slett leie lokaler til en
festlig anledning.

Velhuset drives helt og holdent av mennesker som har satt av litt av
sin egen fritid til å holde huset i gang for vår alles del, så det bør være en
selvfølgefor oss alle å bidra ved å bruke huset når det er en anledning som
skal markeres . Vi har både små og store rom for utleie. Kjøkken i både 1.
etasje og underetasjen

Leieprisen inkluderer alltid vask, så dere trenger ikke
tenke på det når selskapet er over.

Wolds Catering sørger for de herligste retter
som lages på hovedkjøkkenet i 1. etasje til både store og små anledninger. De tar
seg av borddekkingen også om ønskelig . Ønsker dere å gjøre alt selv, er dette
selvsagt fullt mulig. Lokalene er jo her. Dette er innbyggernes eget!

Av andre faste brukere av huset har vi: Bjerke Jeger og Fiskerforening –
Nannestad Sanitetsforeningen - Nannestad sportsskytterlag -
Nannestad pensjonistforening - Jesus Is Lord Church og Dance Popup, danseskole
Alle disse tar gjerne imot besøk eller flere medlemmer.

Så da har vi fått presentert oss litt forsiktig, men jeg regner med at dette ikke er nok til
å vekke alle. Vi legger oss derfor ut på facebook også, slik at vi
kan følge hverandre hvor vi enn er.

Hjemmesiden vil bli jevnlig oppdatert med ting som skjer av store og små ting.
Så igjen, kom med innspill! Skryt, ros, kjeft, meninger, ideer, vitser, fortellinger,
bilder, ja hva som helst du har lyst til å dele med andre i bygda.
Har du bodd her hele livet eller flyttet du hit i går? Alle har uansett like stor del i
Bjerke Velhus!

Takk for oppmerksomheten
På vegne av styret
Leder

Bjerke Velhus Maura Ringduevegen 1, 2032 Maura  Nannestad Kommune  Telefon47 70 11 91